พิมพ์ดิจิตอล / Digital Print

พิมพ์ดิจิตอล

การพิมพ์ด้วยเครื่อง Ink jet คุณภาพสูง หมึกยิงตรงลงบนผ้า ผ่านการอบร้อน ออกงานได้เลย ขั้นตอนสั้น เหมาะกับงานด่วน
งานรายละเอียดมาก 1 ตัวทำได้เลย วิธีนี้ทำได้กับ ผ้า Cotton และผ้าเส้นใยธรรมชาติเท่านั้น