เฟล๊กซ์ / Flex Print

เฟล๊กซ์ / Flex Print

การพิมพ์ภาพ หรือสี ลงบนแผ่นฟิล์ม ที่ด้านหลังเคลือบกาว (คล้ายสติกเกอร์) จากนั้นนำมาตัดไดคัด และมารีดลงบนเสื้อ สีสันคมชัด เหมือนจริง