ซับบลิเมชั่น / Sublimation

ซับบลิเมชั่น

การพิมพ์ลงบนกระดาษ แล้วมากดร้อนลงบนผ้า ความร้อนจะถ่ายเทหมึกลงบนผ้า วิธีนี้ทำได้กับผ้าใยสังเคราะห์ สีขาวเท่านั้น
ข้อดี พิมพ์ลายได้แบบเต็มตัวเลย