ปักดิจิตอล / Embroidery

ปักดิจิตอล / Embroidery

งานปักจะให้สวย ไม่ได้ขึ้นกับเครื่องเท่านั้น ขึ้นกับการทำบล็อกของช่างด้วย เหมาะกับงานที่ต้องการมีมิติ ดูดี ใช้คงทน
ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของลายและจำนวน