บทความ

ระบบสี RGB คืออะไร?


ระบบ RGB
การกำหนดค่าสี RGB ในส่วนของ RGB การเลือกสีต่างๆ นั้น สามารถเลือกได้ถึง 2 สี – 16 ล้านสี (https://th.wikipedia.org)
ซึ่งจะมีสีที่ผสมกันทั้งหมด 3 สี คือ Red Green และ Blue (RGB) ซึ่งงานที่เหมาะสมกับโหมดสี RGB คืองานที่ใช้แสงดผลบนหน้าจอ
เช่น เว็บไซต์ สื่อโฆาณาแบบออนไลน์ หรืออีเมล์ทางการตลาด

การกำหนดค่าสีนั้นจะกำหนดได้ตั้งแต่ 0-255 ในแต่ล่ะสี เช่น R = 0 G= 174 B= 239 หรือ code สี #00aeefสีที่ใช้ mode CMYK
สีที่ใช้ mode RGB
จะสังเกตได้ว่า ระบบสี CMYK เมื่อมองจากจอนั้นจะเป็นสีที่อ่อนและสดใสสู้สีแบบ RGB ได้ก็เนื่องจาก หน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์
ของเรานั้นลองระบการทำงานสีแบบ RGB ทำให้เรามองเห็นสีในโหมด CMYK ได้ไม่ดีนัก

หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักออกแบบมือใหม่และนักเขียนได้เข้าใจกันนะครับว่าเราจะต้องเตรียมงานของเราอย่างไร ;)